EU missar målet – skriv på för Fair Internet!

Gör skillnad. Förändra dina rättigheter. Skapa nya möjligheter!

Om kampanjen

I dag upplever många artister och musiker att de inte får en rättvis ersättning när deras musik spelas via streamingtjänster, utan att det i huvudsak är andra som tjänar pengar på musiken.
Det behövs en förändring.

Skriv på uppropet för en rättvis och mer balanserad ersättning, oberoende av hur musiken spelas upp.

Gör skillnad

Varför ska jag delta i namninsamlingen för rättvisare ersättning till artister och musiker?

Vi är många som påverkas av den nuvarande orättvisa situationen. Genom att skriva på bidrar du till att påverka politiker, i Sverige och på EU-nivå, och få dem att lyssna till kravet på en oavvislig (garanterad) rätt till ersättning. I Sverige är vi närmare 40 000 som berörs och i EU ytterligare en halv miljon. Tillsammans utgör vi en stark kraft till förändring mot rättvisare villkor.

Frågor och svar

Hur fungerar ersättningen idag?

84 procent av all musikförsäljning består idag av strömmad musik. När någon lyssnar på en låt får artisten mellan 2 till 8 öre i ersättning, pengar som ofta ska delas med alla i bandet. Bakgrundsmusiker utan avtalade royaltyrättigheter får ingenting när deras musik spelas online. (Källor: DN, SVT, IFPI,SAMI)

Vad är det som ska ändras?

Lagstiftningen behöver moderniseras för att ersättningssystemet ska bli mer rättvist och balanserat – oberoende av hur musiken spelas upp och oberoende av vad man skrivit för avtal. Vi föreslår en lagstiftad oavvislig (garanterad) rätt till ersättning för artister och musiker, det vill säga: Du ska alltid få ersättning oavsett var och hur musiken spelas.

Varför just nu?

Den digitala revolutionen har hittills främst gynnat de stora skivbolagen och streamingtjänsterna, medan musikers och artisters position konsekvent har försämrats. När det nu pågår en översyn av lagstiftningen i Europa finns en chans att vara med och påverka regelverket, och rätta till obalansen.

Kan jag hjälpa till?

Ja! I det svenska kampanjarbetet arbetar musikerorganisationer tillsammans för att påverka politiker, skriva debattartiklar och informera alla berörda om situationen. Här behövs också stöd från en bred front av alla som faktiskt drabbas. Därför behövs din hjälp att skriva på och sprida ordet bland andra artister och musiker. Sverige ligger i framkant vad gäller såväl musikproduktion som musikkonsumtion. Vi tillvaratar de möjligheter som ges, men vi ser också tidigt de problem utvecklingen medför. Därför är det extra viktigt att just vi i Sverige skriver på.

Vad gör vi?

Möten med beslutsfattare och politiker

10/12 EU-kommissionen
Musikförbundets förbundsjurist Per Herrey träffade företrädare för EU-kommissionen för att diskutera rättvisare villkor i musikbranschen.

5/12 AEPO-ARTIS
AEPO-ARTIS bjöd in till samtal om Fair Internet där SAMI:s styrelseledamot Katarina Henryson medverkade i såväl panelsamtal som artist vid kvällens underhållning. AEPO-ARTIS visade även upp nya kampanjfilmen ›

2/12 Näringsdepartementet
Mötet gällde Sveriges position i EU gällande den digitala agendan.
Jan Granvik och Per Herrey från Musikerförbundet träffade näringsminister Mikael Dambergs politiskt sakkunniga Emelie Schröder.

30/11 Europaparlamentet
Ulrika Wendt och Annika Hiltunen från SAMI besökte Europaparlamentet för att informera om SAMI:s synpunkter gällande EU-kommissionens förslag. Tre möten genomfördes med politiska medarbetare till Jytte Guteland (S), Christofer Fjellner (M) och Malin Björk (V).

26/11 Socialdemokratiska riksdagsledamöter i utskotten
På agendan stod rimliga ersättningar till musiker och efteråt kunde Jan Granvik rapportera stor förståelse för förslagen.
Jan Granvik och Richard Herrey träffade socialdemokratiska riksdagsledamöter i flera utskott.

26/11 Miljöpartiets kulturpolitiska talesperson
Jan Granvik rapporterade bland annat från mötet att ”Miljöpartiet visar intresse för musikers villkor. Insikten växer om orimliga villkor.”
Jan Granvik träffade Miljöpartiets kulturpolitiska talesperson riksdagsledamoten Niclas Malmberg.

4/11 EU-parlamentariker
”En EU-politiker som är intresserad av musikers villkor. Slutsatsen från mötet var att ersättningarna från digitala strömmar är orimligt låga.”
Jan Granvik träffade Europaparlamentariker Jytte Guteland (S).

14/10  Justitiedepartementet
Stefan Lagrell, Ulrika Wendt och Annika Hiltunen från SAMI träffade Linda Kullberg och Anders Olin på Enheten för immaterialrätt och transporträtt, på Justitiedepartementet för att diskutera SAMI:s synpunkter gällande EU-kommissionens förslag till moderniserad upphovsrätt.

13/10 Kulturdepartementet
”Vi gick igenom SAMIs verksamhet och de svårigheter som vi brottas med och hur verkligheten ser ut för artister. Sammantaget ett mycket bra möte.”
Ulrika Wendt från SAMI hade möte med Thorbjörn Öström, ansvarig för upphovsrätt på Kulturdepartementet.

1/9 Justitieministern
”Ett positivt möte med Morgan Johansson om orimliga ersättningar från digitala plattformar. En miljon lyssningar ger två till åtta tusen, ett skämt.”
Jan Granvik och Per Herrey träffade justitieminister Morgan Johansson (S) för att diskutera musikers villkor.

 

Debattartiklar

Skivbolag agerar som pirater
I en debattartikel i SvD den 30 augusti skriver företrädare för Musikerförbundet om dagens situation för musiker och artister. ”Artister och musiker måste ha rimliga villkor när deras prestationer nyttjas. De ska inte behöva stämma skivbolag för att få skälig ersättning för sin musik.”

Medierapportering

Om domen mot MNW
22 september rapporterar bland andra SVT Kultur och Metro om domen där skivbolaget MNW olovligen har lagt ut musik med bandet KSMB på streamingtjänster. Domen kan påverka hela musikbranschen och enligt Musikerförbundet kan upp till 50 procent av all svensk musik på Spotify vara olovligt utlagd.

 

Pressmeddelanden

Artister kräver lagändring
I ett pressmeddelande den 2 september uppmanar SAMI regeringen att i svensk och europeisk lagstiftning införa en, för artister och musiker, oavvislig rätt till skälig ersättning för sin musik.

 

EU-kommissionen missar målet
2016-09-23: Det nya förslaget om en reformerad upphovsrätt som EU-kommissionen presenterade förra veckan är ingenting annat än ett misslyckande. Det anser SAMI som menar att utövarna ännu en gång har glömts bort. Läs pressmeddelandet ›